Kancelaria Radców Prawnych „Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest jedną z niewielu w Poznaniu spółek prawa handlowego, zajmujących się wyłącznie świadczeniem pomocy prawnej. Jej działalność opiera się przede wszystkim na współpracy z osobami posiadającymi wysokie i wyspecjalizowane wiadomości z różnych dziedzin prawa, nie bojącymi się podejmować ryzyka w kwestiach, w których stanowisko doktryny prawniczej i orzecznictwa nie jest jednolite.

Wyłącznym przedmiotem działalności Kancelarii Radców Prawnych „Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa jest świadczenie pomocy prawnej osobom prawnym i fizycznym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Tak ściśle ukierunkowana działalność sprawia, że Kancelaria musi wykazywać się pełnym profesjonalizmem w prowadzonych przez siebie sprawach. Profesjonalizm ten przejawia się także w kontaktach Kancelarii ze zleceniodawcami, w tym z podmiotami, na rzecz których Kancelaria świadczy stałe obsługi prawne.

Współpraca z Kancelarią Radców Prawnych „Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa może przybierać różne formy - od jednorazowych porad prawnych i doradztwa prawnego, poprzez sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących wszelkich spraw związanych z działalnością gospodarczą, skończywszy na stałej obsłudze prawnej. W ramach tej ostatniej Kancelaria świadczy stałą i fachową pomoc we wszystkich sprawach objętych Kontraktem Stałego Zlecenia, a klienci objęci tą formą współpracy korzystają z przywileju bezwzględnego pierwszeństwa.

Kancelaria Radców Prawnych „Jurałowicz, Hermann i Wspólnicy” Spółka Komandytowa prowadzi też w imieniu reprezentowanych przez nią przedsiębiorców negocjacje umów i kontraktów handlowych, a ponadto sporządza ich projekty.

Zapewniamy również, korzystając z doświadczenia zawodowych pełnomocników procesowych, pełne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych we wszystkich instancjach.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu przy ul. Wronieckiej 18/1 w niewielkiej odległości od Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. Położona jest w centrum Poznania, a w bliskim sąsiedztwie znajduje się parking samochodowy.

 
 
 
     
 
ul. Wroniecka 18/1
61-763 Poznańtel:+48 61 8525854/91
fax:+48 61 8510383


 

kancelaria@kancelariaradcowprawnych.eu 
  Copyrights © 2009 Kancelaria Radców Prawnych, Hermann i Wspólnicy Sp.K. All rights Reserved  
powered by Quadromedia